Doceniamy każdego Klienta a szczególnie Klientów, którzy chętnie powracają do zakupów w Naszym sklepie internetowym.

Premiujemy ich punktami naliczonymi przy zakupie mebli w cenach widocznych na naszej stronie internetowej.

Każde wydane 10 zł na meble to 1 punkt!

Punkty można wymieniać na meble z różnych kolekcji meblowych. 

100 zł - 10 pkt
1 000 zł - 100 pkt
10 000 zł - 1000 pkt

NAGRODY

1000 pkt - np. stolik kwadratowy, prostokątny lub okrągły
1500 pkt - np. biblioteczka
2000 pkt - np. biurko
2500 pkt - np. szafka z kolekcji 3D - bez frontów
3000 pkt - np. szafka z kolekcji CHATKA - bez frontów

Pamiętajcie Państwo aby wykorzystać punkty w przeciągu roku od daty dokonania zakupu, punkty kasują się po upływie 12 miesięcy.

REGULAMIN 

1. Program lojalnościowy Miniform organizowany jest przez Firmę P.P.H Meblotel ul. Tysiąclecia 19, 42-140 Panki.
2. Uczestnikami programu są placówki oświatowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ich pracownicy, dokonujący zakupu związanego bezpośrednio z działalnością placówki oświatowej, zwani dalej Uczestnikami.
3. Regulamin programu definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika w programie Lojalnościowym Miniform oraz zasady przyznawania punktów.
4. Program Miniform ma na celu premiowanie Uczestników za zakupy dokonywane w firmie.
5. Warunkiem przystąpienia do programu Miniform jest przesłanie zamówienia na produkty ze strony internetowej miniform.pl w wybrany sposób: przez sklep internetowy, e–mailem: miniform@miniform.pl
6. Warunkiem odebrania nagrody jest terminowe zapłacenie za całość zakupu.
7. Firma zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia nagród w jednej dostawie (całości).
8. Z tytułu udziału w programie nie pobiera się opłat.
9. Zamówienia na wybrane nagrody za zgromadzone punkty należy wysłać na adres e-mailowy miniform@miniform.pl
10. Zasady naliczania i wymiany punktów:
a) Uczestnik programu otrzymuje punkty w przypadku zakupu towaru po cenach na stronie internetowej. 

b) Za każde 10 złotych wartości produktów objętych programem Uczestnik otrzymuje jeden punkt.
c) Punkty będą przyznawane w oparciu o kwotę brutto, która widnieje na fakturze wystawionej przez Firmę P.P.H Meblotel.
d) Uczestnik programu dokonuje wyboru towaru i wymiany punktów w liczbie odpowiadającej wartości danego towaru. Nagrody wybierane ze strony miniform.pl liczone są po cenach katalogowych, aktualne promocje nie obejmują Programu Lojalnościowego.
e) Punkty będą doliczane i dopisywane do konta Uczestnika programu po dokonaniu zapłaty za zakupione towary. 
f) Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika w przypadku zwrotu nabytego towaru czyli po wystawieniu korekty faktury zakupu i otrzymaniu należności przez Uczestnika.
g) Punkty nie mogą być wymieniane na pieniądze.
h) Punkty muszą być wykorzystane przez Uczestnika w przeciągu roku od daty dokonania zakupu (daty wystawienia faktury). Po tym okresie punkty zostają automatycznie usunięte z konta Uczestnika.
i) Towar zostanie wysłany do Uczestnika za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić zawartość i stan przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Produkty zamówione i zrealizowane w ramach Programu Lojalnościowego Miniform nie podlegają wymianie oraz zwrotowi.
j) Firma zachowuje możliwość udostępnienia za zebrane punkty innych równoważnych towarów premiowych o analogicznej funkcjonalności, nie figurujących w katalogu. Zdjęcia zamieszczonych produktów mają charakter jedynie poglądowy.
11. Wszelkich informacji na temat programu udziela Firma pod numerem tel. 34 317 90 67 lub 500 485 398.
12. Firma jest uprawniona do powierzenia czynności związanych z obsługą programu wybranemu przez siebie podmiotowi.
13. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany towarów objętych programem oraz zmiany wartości punktowej.
14. Ewentualne podatki lub opłaty związane z otrzymaniem nagrody rzeczowej w zamian za punkty ciążą na Uczestniku.
15. Firma zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia promocji w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie programu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników do chwili zawieszenia lub zakończenia programu.
16. Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji programu zostaną rozstrzygnięte przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Firmy.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.