Drogi Użytkowniku,

Poniżej przedstawione są zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujące Ci w tym zakresie uprawnienia. Znajdziesz tu również informacje związane z wykorzystywaniem plików cookies.

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych jest Stanisław Telęga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P. P. H. ,,MEBLOTEL" Stanisław Telęga (dalej: Administrator), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Tysiąclecia 19, 42-140 Panki, NIP: 5740002949, Regon: 150589232, adres e-mail: miniform@miniform.pl

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania Twoich danych oraz źródło ich pochodzenia W przypadku kontaktu z Twojej strony za pośrednictwem formularza zapytaniowego, poczty elektronicznej czy telefonicznie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci kontaktu z Tobą w celu przestawienia Ci szczegółowych informacji związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora. W przypadku założenia przez Ciebie konta w sklepie internetowym prowadzonym na stronie http://www.miniform.pl/miniform_3d/ celem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest założenie konta w naszym sklepie internetowym oraz weryfikacja zgodności z prawdą podanych danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest podjęcie przez nas działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku kontaktu z naszej strony w celu nawiązania współpracy (telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail) Twoje dane osobowe zostały pozyskane z publicznych źródeł (Internet), a ich zamieszczenie Administrator uznaje za wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z Twoją działalnością zawodową. Twoje dane Administrator mógł również pozyskać w wyniku polecenia przez Twoich kontrahentów – w takim przypadku kontaktujemy się zazwyczaj w celu nawiązania współpracy. Podstawą przetwarzania danych w powyższym zakresie jest pozyskiwanie przez Administratora ofert współpracy poszukiwanych towarów lub usług lub też w celu marketingu towarów oferowanych przez Administratora. W przypadku kontaktu w związku z zawartą umową oznacza to, że Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio do Ciebie lub od firmy, z którą jesteś związany, a Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy.

3. Rodzaj danych osobowych i dobrowolność ich podania W przypadku kontaktu w celu nawiązania współpracy przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu z nami. Podanie danych jest również niezbędne w celu założenia konta w sklepie internetowym czy w celu zawarcia i realizacji umowy. W oparciu o Twoje dane Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

4. Odbiorcy danych Twoje dane zostaną udostępnione w razie takiej konieczności podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celach niezbędnych do realizacji umowy (m.in. firmy świadczące usługi hostingowe, firmy kurierskie i pocztowe).

5. Czas przechowywania danych osobowych W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów, Twoje dane będą przetwarzane do czasu ich realizacji. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji i realizacji praw wynikających z rękojmi, a także później przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Masz prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Co to są cookies i do czego są wykorzystywane? Cookies to pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania strony internetowej. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Nie powodują one żadnych zmian w urządzeniu, z którego korzystasz ani nie prowadzą do zmiany oprogramowania.

2. Jakie są rodzaje cookies? Na stronie Administrator wykorzystuje różne rodzaje plików cookies: cookies sesyjne, cookies trwałe, cookies własne, cookies zewnętrzne. Cookies sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Cookies trwałe przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Cookies własne to cookies, które Administrator wykorzystuje w celu poprawnego działania tej strony internetowej, a w szczególności dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej przez Ciebie. Cookies zewnętrze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane są na tej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

3. Czy mogę zmienić ustawienia dotyczące cookies? W każdej chwili możesz dokonać w przeglądarce internetowej zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Zmiana ustawień przeglądarki stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych w Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.