Zamówienia na meble są zawsze potwierdzane przez biuro Miniform z jednoczesnym podaniem przewidywanego terminu dostawy/wysyłki.

Podstawową formą płatności jest przelew. 

Placówki publiczne:
- faktura wystawiana w dniu dostawy lub wysyłki na przelew 14 dni

Placówki niepubliczne:
- faktura wystawiana w dniu złożenia zamówienia na przelew 3 dni